Olga Křížová

Bachelor's thesis

Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu

Biodegradable waste as a source of nutrients for soil
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu je posouzení možnosti zpracování a materiálového využití biologicky rozložitelných od-padů a použití výsledného produktu na zemědělské půdě. V úvodní části je shrnuta do-stupná literatura, týkající se daného tématu s detailním zaměřením na oblast zpracování biologicky rozložitelných odpadů, jejich produkce, možností …more
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis „Biodegradable waste as a source of nutrients for soil“ is to assess potential of processing and utilizing biodegradable waste and use of the resulting output on farmland. Partial outputs are reading up available literature on the biodegradable waste matters, on its production, ways of processing and utilizing the resulting output on farmland. Particularly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta