Dagmar Weiserová

Bakalářská práce

Aktivity seniorů s Alzheimerovou demencí ke zlepšení schopnosti v ADL v domovech se zvláštním režimem ve vybraném kraji ČR

Activities for seniors with Alzheimer's dementia to improve the ability of ADL in homes with special regime in selected region of the Czech republic.
Anotace:
Tato práce se zabývá aktivitami seniorů s Alzheimerovou demencí, které vedou ke zlepšení v každodenních činnostech. V teoretické části práce je popsáno, co je to Alzheimerova nemoc a typické příznaky pro jednotlivá stádia onemocnění dle dostupných zdrojů. Práce obsahuje charakteristiku nejčastěji nabízených metod a aktivit pro seniory s touto chorobou v domovech se zvláštní péčí. Praktická část práce …více
Abstract:
The Bachelor´s dissertation relates to activities of seniors with Alzheimer's disease which leads to improvement in their daily activities. The theoretical part describes what is Alzheimer's disease, and typical symptoms of each stage of the disease according to available resources. The dissertation also contains characteristics of the methods and activities most commonly offered to seniors with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ivana Duková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Weiserová, Dagmar. Aktivity seniorů s Alzheimerovou demencí ke zlepšení schopnosti v ADL v domovech se zvláštním režimem ve vybraném kraji ČR. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií