Jana Kasíková

Master's thesis

Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)

Associations and Nonprofit Sector in Czechoslovakia 1945 - 1951
Abstract:
Práce se zabývá studiem neziskového sektoru v Československu v období 1945 až 1951. V tomto přelomovém období došlo jednak k poválečné obnově organizací na nestátní neziskové bázi, postupně ale byl ze strany státu vyvíjen tlak na jejich omezení až likvidaci. Studie zkoumá příčiny a nástroje přeměny oblasti neziskového sektoru až po jeho zrušení, resp. podřízení přímé státní politice. Práce nahlíží …more
Abstract:
This thesis describes the non-profit sector in Czechoslovakia in 1945 - 1951 period. In this pivotal period, the independent non-profit organizations were partly revived during the post-war reconstruction, but they have been gradually limited by the state pressure, aiming to achieve their ultimate liquidation. This study examines the causes and transformation tools of the NGO sector until its abolition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Drahomír Jančík
  • Reader: Jaroslav Krameš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51164