Jana Kasíková

Diplomová práce

Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)

Associations and Nonprofit Sector in Czechoslovakia 1945 - 1951
Anotace:
Práce se zabývá studiem neziskového sektoru v Československu v období 1945 až 1951. V tomto přelomovém období došlo jednak k poválečné obnově organizací na nestátní neziskové bázi, postupně ale byl ze strany státu vyvíjen tlak na jejich omezení až likvidaci. Studie zkoumá příčiny a nástroje přeměny oblasti neziskového sektoru až po jeho zrušení, resp. podřízení přímé státní politice. Práce nahlíží …více
Abstract:
This thesis describes the non-profit sector in Czechoslovakia in 1945 - 1951 period. In this pivotal period, the independent non-profit organizations were partly revived during the post-war reconstruction, but they have been gradually limited by the state pressure, aiming to achieve their ultimate liquidation. This study examines the causes and transformation tools of the NGO sector until its abolition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Drahomír Jančík
  • Oponent: Jaroslav Krameš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51164

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management