Mgr. Monika Prudilová

Bakalářská práce

Vliv alergického onemocnění a astmatu na výchovu a vzdělávání žáků v běžné základní škole

Influence of Allergy and Asthma on Education Pupils in Primary School
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vzdělávání žáků s alergií a astmatem v běžné základní škole. Hlavním cílem bylo analyzovat vliv alergií na průběh vzdělávání a výchovy žáka v běžné základní škole. Práce obsahuje základní informace o alergickém onemocnění a v praktické části popisuje nejčastější problémy zapříčiněné onemocněním žáka.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on problems of education pupils with allergy and asthma in mainstream elementary school. The aim of the research was analyse effects of allergy on education pupil in basic elementary school.Thesis contains main informations about allergic diseases and in practical part of thesis describes the most common problems caused by pupil´s illness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta