Ing. Jiří Greineder

Bakalářská práce

Srovnání pracnosti žádosti o úvěr a posouzení úvěrového případu u FO a PO

Loan Application Comparison and Credit Evaluation for Residents and Firms
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Srovnání pracnosti žádosti o úvěr a posouzení úvěrového případu u FO a PO" je zaměřena na problematiku rozsahu předávaných podkladů při žádosti o úvěr a popis složitosti celého úvěrového procesu u jednotlivých posuzovaných segmentů, tj. fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy, obecné zásady …více
Abstract:
This graduation thesis dealing with the subject of “Comparing laboriousness of credit application and assessment of credit case of personal entity and corporate body” is aimed at the issue of the range of handed down substantiations with a credit application and description of credit process complexity in the particular assessed segments, i.e. personal entities non-undertaking, personal entities undertaking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ivana Moltašová
  • Oponent: Ing. Vanda Hadrabová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS