Minyu Wei

Bachelor's thesis

Financial Analysis of China Resources Beer Co. Ltd.

Financial Analysis of China Resources Beer Co. Ltd.
Abstract:
Financial analysis is a financial function that select, evaluate and interpret the financial statement to get the information for investment decision. The aim of submitted bachelor thesis is to provide the financial analysis of China Resources Beer Co. Ltd. during the period of 2010 to 2014. The thesis is divided into five chapters, including introduction and conclusion. Chapter 4 is the most important …more
Abstract:
Financial analysis is a financial function that select, evaluate and interpret the financial statement to get the information for investment decision. The aim of submitted bachelor thesis is to provide the financial analysis of China Resources Beer Co. Ltd. during the period of 2010 to 2014. The thesis is divided into five chapters, including introduction and conclusion. Chapter 4 is the most important …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance