Bc. Lukáš Strouhal

Diplomová práce

Kvantitativní analýza mediálních výstupů datové žurnalistiky vybraných redakcí v České republice a zahraničí

Quantitative analysis of data-driven journalism production for selected publishers in the Czech Republic and abroad
Anotace:
Diplomová práce se věnuje datové žurnalistice, která je jedním z přístupů propojujících datovou analytiku a novinářskou praxi. Hlavním sledovaným jevem v práci jsou podoby digitálních datově žurnalistických článků. Po úvodním teoretickém ukotvení problematiky je představeno metodologické zázemí použité výzkumné metody, kterou je kvantitativní obsahová analýza. Skrze ni je následně analyzován publikovaný …více
Abstract:
The thesis deals with data journalism as an approach that connects data analytics with journalist practise. The main focus of the thesis lies in observing forms of digital data-driven news articles. Along with an opening theoretical framework there is also methodological grounding for quantitative content analysis as an used research method. Published online content of selected mainstream media news …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Boček
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta