Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Doctoral thesis

Sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér: Cesta k závislosti a zpět

Socio-educational aspects of drug careers: Path to addiction and back
Abstract:
Dizertační práce se zabývá sociálními souvislostmi užívání drog a drogové závislosti. Teoretická část nejprve přibližuje pedagogické aspekty tématu a zabývá se sociálními aspekty závislosti a kontextem užívání drog ve společnosti. Po přehledové studii k tématu, která se věnuje české adiktologické literatuře, přibližuje problematiku adolescence se zřetelem ke koncepci vývojového psychologa Eriksona …more
Abstract:
The dissertation deals with the social context of drug use and drug addiction. The theoretical part first approaches pedagogical aspects of the topic and deals with the social aspects of addiction and drug use in the context of society. After an overview study of the topic, which is focused to Czech addictological literature, approaches the issue of adolescence with regard to the concept of developmental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta