Theses 

Drogová závislost a sociální pedagogika – Jiří Netolický

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Netolický

Bakalářská práce

Drogová závislost a sociální pedagogika

Drug addiction and social pedagogy

Anotace: Tato práce představuje drogovou závislost v kontextu se sociální pedagogikou. Teoretická část je rozdělena na tři podkapitoly, které se zabývají drogami, sociální pedagogikou a prevencí. V podkapitolách se tvůrce bakalářské práce zmiňuje zejména o rodině, neboť funkční rodina, stabilní rodinné prostředí a laskavá péče rodičů tvoří základ při formování osobnosti jedince. Hlavním úkolem praktické části bakalářské práce je prezentovat prostřednictvím případových studií životní příběhy tří respondentů, kteří bojovali se závislostí a současně i popsat vývoj této závislostí včetně pochopení jejich komplikací jak v rodinném, tak v osobním životě. Součástí bakalářské práce jsou výzkumné otázky, na které autor nalézá odpovědi.

Abstract: The disseration introduces drug addiction in the context of a social pedagogy. There is a theoretical part which is divided into three subheadings. Every one of the subheadings is occupied either with drugs, the social pedagogy or the prevention of the addiction. In these subheadings, the author of the thesis refers to these important factors: a functional family, a stable family environment and parental support that helps to develop the individual personality. The practical part of the disseration is directed at presenting the stories of three respondents, who were fighting the addiction. The case studies show the difficulties in both their family and personal environment. This component of the bachelor thesis is a research question which the author is trying to answer.

Klíčová slova: droga, jedinec, závislost, sociální pedagogika, rodina, mladistvý, rodiče, dítě, prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Jůzlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37688 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Netolický, Jiří. Drogová závislost a sociální pedagogika. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz