Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Doctoral thesis

Sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér: Cesta k závislosti a zpět

Socio-educational aspects of drug careers: Path to addiction and back
Anotácia:
Dizertační práce se zabývá sociálními souvislostmi užívání drog a drogové závislosti. Teoretická část nejprve přibližuje pedagogické aspekty tématu a zabývá se sociálními aspekty závislosti a kontextem užívání drog ve společnosti. Po přehledové studii k tématu, která se věnuje české adiktologické literatuře, přibližuje problematiku adolescence se zřetelem ke koncepci vývojového psychologa Eriksona …viac
Abstract:
The dissertation deals with the social context of drug use and drug addiction. The theoretical part first approaches pedagogical aspects of the topic and deals with the social aspects of addiction and drug use in the context of society. After an overview study of the topic, which is focused to Czech addictological literature, approaches the issue of adolescence with regard to the concept of developmental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta