Bc. Hana Koubková

Master's thesis

Analysis of Fine Ware Third Millennium BC Pottery from Khabur Basin Project in the area of Jebel Abd al-Aziz and Khabur Basin Regions: as a complementary Source of Information on Settlement Distribution Pattern

Analysis of Fine Ware Third Millennium BC Pottery from Khabur Basin Project in the area of Jebel Abd al-Aziz and Khabur Basin Regions: as a complementary Source of Information on Settlement Distribution Pattern
Anotácia:
Zde předkládáná diplomová práce věnuje analýze jemné keramiky z povrchového sběru v oblasti povodí řeky Khabur a Západní Jaziry v severovýchodní Sýrii. Většina studovaného materiálu pochází z oblasti kolem pohoří Jebel Abd al-Aziz. Tento material byl shromážděn týmem z Yaleovy university jako část tzv. Khabur Basin Project v 80. a 90. letech 20. století. Diplomová práce se soustředí na keramiku z časné …viac
Abstract:
The hereby presented Master Thesis is focused on analyzing the fine ware pottery from a surface survey in the Khabur River Basin and Western Jezirah region in north-eastern Syria. Most of pottery studied in this thesis originated in the area surrounding Jebel Abd al-Aziz range. This material was collected by the Yale University research team as a part of the Khabur Basin Project in the 1980s and 1990s …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Frank Hole

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Archaeology / Prehistoric Archaeology of Near East