Bc. Kamila KOČÍ

Diplomová práce

Střídavá péče standardem výchovy po rozpadu rodiny?

Alternating custody as a standard for education after the divorce?
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou střídavé péče v souvislosti s aktuální rozhodovací praxí Ústavního soudu. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se věnuji rozpadu rodiny a jednotlivým formám svěření dítěte do péče. Druhá kapitola se zaměřuje na střídavou péči, faktory ovlivňující její vhodnost a zahraničním zkušenostem s touto formou péče. Poslední, třetí kapitola je věnována …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Joint Custody in connection with the current decision-making practice of the Constitutional Court. In the first chapter I deal with the disintegration of the family and the individual forms custody of child. The second chapter focuses on alternate care, factors influencing its suitability and foreign experience with this form of care. The last, third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČÍ, Kamila. Střídavá péče standardem výchovy po rozpadu rodiny?. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kg1zcq kg1zcq/2
5. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.