Theses 

Bezpečnost webových aplikací – Ondřej Pavlíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Ondřej Pavlíček

Bakalářská práce

Bezpečnost webových aplikací

Web application security

Anotace: Bakalářská práce se zabývá bezpečnostními chybami webových aplikací, které mohou být zneužity. Jsou zde vysvětleny teorie jednotlivých útoků, principy zneužití chyb, možné následky napadení aplikace z pohledu uživatele a konkrétní techniky na zabezpečení webové aplikace. V práci je také popsán vývoj zabezpečené aplikace sloužící k evidenci uživatelů. Testovací zóna pro simulování útoků i s teoretickými informacemi o provedení je umístěný na adrese http://www.ochranawebu.net.

Abstract: The Bachelor's work is dealing with security errors of web applications which could be abused. There are explained the theories of particular attacks, principles of mistake abusing, possible consequences of invading the application from the user's view and concrete methods of web application security. There is also described the developement of safe application for user registering. Testing zone for attack simulating with related information about executing are put on the web address http://ww.ochranawebu.net

Klíčová slova: bezpečnost, aplikace webové, útoky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Filip Rubáček
  • Oponent: Filip Malý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 06:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz