Bc. Jan CVRČEK

Diplomová práce

Svařování austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí

Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem svarových spojů z austeniticko-feritické korozivzdorné oceli pro tlakové nádoby. V práci je řešen návrh svarových spojů v souladu s normou ČSN EN ISO 15 614-1 včetně rozsahu zkoušek. V práci jsou použity metody obloukového svařování metodami TIG a MAG (metody 141 a 135) a jejich kombinací, dále je použito automati-zovaného plazmového svařování (metoda 15). Základním …více
Abstract:
855/5000 The diploma thesis deals with the design of welded joints made of austenitic-ferritic stainless steel for pressure vessels. The design of welded joints in accordance with ČSN EN ISO 15 614-1, including a range of tests, is solved. In the thesis are used TIG and MAG arc welding methods (methods 141 and 135) and their combinations, as well as automated plasma welding (method 15). Austenitic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVRČEK, Jan. Svařování austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/