Bc. Miroslav Kučera

Diplomová práce

Analýza veřejných zakázek malého rozsahu u vybrané obce

Analysis of small scale public contracts in selected municipalities
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku veřejných zakázek malého rozsahu, která se řídí v současné době dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V teoretických východiscích práce jsou vymezeny základní pojmy pro správné pochopení dané problematiky a legislativní komparace s předešlým zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem diplomové práce jsou postupy pro výběr nejvhodnějšího …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of small-scale public contracts, which are currently governed by Act 134/2016 Coll., On Public Procurement. The theoretical basis of the thesis defines the basic concepts for a correct understanding of the given issue and the legislative comparison with the previous law No. 137/2006 Coll., on Public Procurement. The subject of this diploma thesis is the procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Martina Truhlářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting