Theses 

Interní audit a úvěrová činnost banky v návaznosti na dotace od EU – Bc. Lucie Poláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Poláčková

Diplomová práce

Interní audit a úvěrová činnost banky v návaznosti na dotace od EU

Internal audit and bank credit in response to subsidies from the EU

Anotace: Diplomová práce na téma “Interní audit a úvěrová činnost banky v návaznosti na dotace od EU” se zaměřuje na problematiku nutnosti potřeby vytvoření interního auditu ve společnostech, které čerpají dotaci ze strukturálních fondů EU a k financování projektu využívaji externích finančních zdrojů v podobě bankovního úvěru. První teoretická část se zabývá problematikou úvěrování těchto společností, interním auditem z pohledu jeho charakteristiky a základních informací a v neposlední řadě souhrnou charakteristikou strukturálních fondů EU. Představuje jednotlivé operační programy a nakonec se přímo zaměřuje na Operační program Podnikání a inovace. Druhá část diplomové práce, část praktická, je vyhodnocením dotazníkového šetření přímo zaměřeného na CzechInvest, jako implementační orgán a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, který je řídícím orgánem. Další vybranou skupinou byly přímo společnosti, které mají s čerpáním dotací z EU své vlastní zkušenosti, jako příjemci dotace EU. Druhá část zkoumání byla formou pohovorů s důležitými zástupci jednotlivých zainteresovaných skupin, jako jsou banky a poradenské společnosti.

Abstract: The theme of the diploma thesis is „Internal audit and loan activities af banks following the EU funding“. It deals with the problem of realization of internal audits in companies which are recipients of the EU structural funds and use external financial resources in a form of a bank loan. The first, theoretical, part focuses on providing loans to such companies, charachteristics and basic information of internal audits as well as the characteristic of the structural funds. It introduces individual operational programmes with the focus on the Operational Programme Business and Innovation. The following part of the thesis is practical and consists of evaluation of a questionaire focusing on the CzechInvest Agency and companies which have used the EU subsidy. Inteviews with the representants of the particular interest groups such as banks and consulting companies also took place during the research.

Klíčová slova: Interní auditor, Komora auditorů České republiky, Evropská unie, regionální a strukturální politika, strukturální fondy EU/Internal Auditor, Chamber of Auditors of the Czech Republic, European union, regional and structural policy, structural funds of EU

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Hládek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz