Theses 

How to measure the effectiveness of development project? Attempt No. 1: The project KINDERGARTENS 2009, Namibia - Keetmanshoop – Veronika ŠŤASTNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Veronika ŠŤASTNÁ

Bachelor's thesis

How to measure the effectiveness of development project? Attempt No. 1: The project KINDERGARTENS 2009, Namibia - Keetmanshoop

How to measure the effectiveness of development project? Attempt No. 1: The project KINDERGARTENS 2009, Namibia - Keetmanshoop

Abstract: The aim of thesis is to evaluate the project, which I started implementing in the South of Namibia last year, by OECD Evaluation Manual. The project, namely KINDERGARTENS 2009, Namibia {--} Keetmanshoop, deals with the pre-school educational network in the southern regional town Keetmanshoop, where I was working as a volunteer for Czech non-governmental organisation People In Need for six months. The project has provided local kindergarten teachers with technical assistance within the framework of one project, which is being implemented by organisation People In Need. The theoretical part is predominantly consisted of topics, which are relevant to own evaluation process {--} the socio-economic structure of Namibia, its development and policy educational context and lastly, accurate description of OECD evaluation handbook. At the beginning of this part I provide a general overview of development assistance and its official forms to readers. Then, the research part represents the evaluation report. It includes its own objectives, methodology and conclusions. The project is measured in terms of goals and changes accomplished. As a result, I am able to assess whether the project has been effective and its impact on national educational policy. The final part of evaluation is directed towards the question of project sustainability and recommendations and lessons learned for contingent users.

Abstract: Cílem práce je vytvořit evaluační studii na projekt, jež se mi povedl minulý rok v rámci zahraniční stáže v Namibii implementovat. Na jihu země, v regionálním městečku jménem Keetmanshoop, jsem působila šest měsíců jako dobrovolník pod českou neziskovou organizací Člověk v tísni. Projekt, jež nese název ŠKOLKY 2009, Namibie {--} Keetmanshoop, se zabývá místní sítí předškolních zařízení a jejich následnou podporou. Hodnocení projektu se řídí mezinárodními kritérii a standardy vypracovanými Výborem pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Centre {--} DAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Teoretická část práce se zabývá tématy, které přímo souvisí s vypracováním evaluační studie {--} socio-ekonomická situace Namibie, rozvojový a politicko-edukační kontext země a nakonec i detailní popis celého OECD evaluačního manuálu. Tato část je poté doplněna o stručný výklad termínu zahraniční rozvojová spolupráce s odkazem na Českou republiku a o celkový přehled Rozvojových cílů tisíciletí. Evaluační studie vyznačující se svou vlastní životaschopností zcela vyplňuje praktickou část práce. Studie je charakteristická svými vlastními cíli, zvolenou metodologií a relevantními závěry. S touto teoretickou výbavou je projekt innocent jednak z hlediska jeho efektivnosti, jednak z hlediska dopadu na státní politiku Namibie zabývající se předškolní výchovou. Poslední část studie se věnuje otázce udržitelnosti projektu a s ní spojenými doporučeními pro jeho potenciální uživatelé. Práce je zakončena celkovým zhodnocením úspěšnosti projektu a jeho prognózou do příštích dnů.

Keywords: Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), projekty rozvojové spolupráce, hodnocení projektů ZRS (evaluační studie), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kritéria a kvalitativní standardy pro hodnotící studie dle DAC (Výbor pro rozvojovou pomoc při OECD), institucionální síť pro předškolní vzdělávání, státní politika vzdělávání

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010
  • Zverejniť od: 29. 3. 2010
  • Identifikátor: 16210

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Veronika. How to measure the effectiveness of development project? Attempt No. 1: The project KINDERGARTENS 2009, Namibia - Keetmanshoop. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 3. 2019 16:24, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz