Theses 

Marketingová strategie kavárny Legenda Café bar Est. 2014 – Bc. Michal Muláček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Muláček

Diplomová práce

Marketingová strategie kavárny Legenda Café bar Est. 2014

Marketing strategy of cafe Legenda Cafe bar Est.2014 for time perios 2016 - 2017

Anotace: Strategie je základním pilířem firmy a předpokladem její úspěšnosti. Ideální nastavení strategie má zásadní vliv na její budoucí směřování. Předmětem diplomové práce „Marketingová strategie kavárny Legenda“ je analýza současné marketingové strategie kavárny a návrh její aktualizace. V teoretické části je popsáno strategické řízení podniku založené na zdrojích z domácí a zahraniční literatury. Praktická část je zpracovaná na základě dostupných informací a teoretických poznatků. Je zaměřena na analýzu současného stavu marketingové strategie. Dalším krokem je identifikace mezer v současné marketingové strategii a navržení její obnovení.

Abstract: Strategy is a pillar of any company and a prerequisite for its success. Ideal setting strategy has a major impact on its future direction. The objective of this diploma thesis "The Marketing Strategy of the Legenda cafe" is to analyse and update the actual marketing strategy of the Café Legenda. The theoretical part describes the strategic company management based on sources from domestic and international literature. The practical part of this thesis has been complied based on the theoretical information and all the data available. Is focused on analysing the current state of marketing strategy. The next step is to identify gaps in the current marketing strategy and proposing its renewal .

Klíčová slova: Marketing, stanovení cílů, marketingová strategie, marketingový průzkum, strategické řízení, SWOT analýza. Marketing, setting goals, marketing strategy marketing research, strategic management, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz