Theses 

Majetok a likvidita podniku – Miriama Prílepková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Miriama Prílepková

Bakalářská práce

Majetok a likvidita podniku

Equity and Liquidity of a Company

Abstract: Bachelor´s thesis deals with the analysis of liquidity to the structure of the business assets. Work was divided into two chapters. The first is devoted to the theoretical definition of the basic concepts of property and company liquidity, also to the definition of liquidity ratios and liquidity analysis. In the second chapter we focus on the analytical part, structure of property on the basis of horizontal and vertical analysis and analysis of the liquidity of assets on the basis of proportional and differential indicators. Also following comparation of liquidity with firms operating in the same sector. In conclusion, we devote to a synthetic assessment of the impact of changes in the structure of assets on its liquidity and suggestion of measures.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou likvidity vzhľadom na štruktúru majetku podniku. Prácu sme rozdelili do dvoch kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu základných pojmov majetku a likvidity podniku, tiež vymedzeniu ukazovateľov likvidity a analýze likvidity. V druhej kapitole sa zameriavame na analytickú časť, štruktúra majetku na základe horizontálnej a vertikálnej analýzy a analýza likvidity majetku na základe pomerových i rozdielových ukazovateľov. Tiež následné porovnanie likvidity s podnikmi pôsobiacimi v tom istom odvetví. V závere sa venujeme syntetickému zhodnoteniu vplyvu zmeny štruktúry majetku na likviditu podniku a návrhom opatrení.

Klíčová slova: majetok podniku, kolobeh majetku, likvidita podniku, ukazovatele likvidity, finančná analýza podniku, the company's assets, circulation of property, the company´s liquidity, liquidity indicators, the company's financial analysis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz