Bc. Lucie Ficová, DiS.

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení - strečink v ledním hokeji

Compensative exercise - stretching in the ice hockey
Anotace:
V této práci naleznete základní informace o streinku. Dále informace o tom, jak se dá využít streinku v ledním hokeji k pedcházení svalových dysbalancí a ke zlepšení pohyblivosti.
Abstract:
In this thesis youll find a basic informations about stretching and how you can use the stretching in ice-hockey as a prevention of muscle dysbalances and how to increase flexibility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií