Bc. Gabriela Jelínková

Master's thesis

Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek

Multicultural Competences of Non-Insurance Social Benefits Workers
Anotácia:
Předmětem diplomové práce jsou multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek. Práce zpočátku vymezuje samotný pojem kompetence, poté se zabývá možným dělením kompetencí. Následující část je zaměřena na kompetence klíčové. Stěžejní částí této kapitoly jsou multikulturní kompetence. Její součástí je pojednání o jednotlivých složkách či modelech multikulturních kompetencí. První kapitolu …viac
Abstract:
The subject of this master thesis is the multicultural competence of employees of non-insurance social benefits. Initially, the very concept of competency is defined, then this study deals with the possible division of competencies. The following section focuses on key competencies. The main part of this chapter seeks to provide an analysis of multicultural competencies. It includes a discussion about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zverejniť od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Gabriela. Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe