Miloslav VANĚČEK

Bachelor's thesis

Snižují huminové látky toxicitu dusitanů pro ryby?

Do humic substances reduce nitrite toxicity to fish?
Anotácia:
Cílem práce bylo ověřit hypotézu, zda huminové látky snižují toxicitu dusitanů pro ryby. V laboratorních podmínkách byly provedeny testy akutní toxicity na akvarijních rybách daniu pruhovaném (Danio rerio) a živorodce duhové (Poecilia reticulata). Ryby byly vystavovány dusitanům za přítomnosti či nepřítomnosti huminové látky HS 1500. Dusitany byly dávkovány ve formě NaNO2. Zdrojem huminové látky (HS …viac
Abstract:
The aim of this work was to verify the hypothesis that humic substances reduce toxicity of nitrite to fish. Under laboratory conditions, tests of acute toxicity were performed on aquarium fish: zebrafish (Danio rerio) and guppy (Poecilia reticulata). Fish were exposed to nitrite in the presence or absence of humic substance HS 1500. Nitrite was dosed as NaNO2. Preparation Dupla Cur (manufacturer Dohse …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zverejniť od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANĚČEK, Miloslav. Snižují huminové látky toxicitu dusitanů pro ryby?. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses kjm6bc kjm6bc/2
4. 6. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 6. 2013
Bulanova, L.
5. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.