Bc. Alena Skupinová, DiS.

Bakalářská práce

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Anotace:
Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá souhrnem informací z odborné literatury, které se týkají globálního marketingu, vývoje trendů, globalizace, jejího působení na společnost, prostředí, globálních a mezinárodních firem, jejich řízení v oblasti marketingu a marketingové komunikace, v kontextu s kulturou, společností, vlivem prostředí na jedince až po lokálně řízený marketing, základní marketingové …více
Abstract:
The theoretical part of my Bachelor Thesis deals with a summary of information from literature on global marketing, trend development, globalization, its impact on society, the environment, global and international companies, their marketing management and communication, in the context of culture, society, the impact of the environment on individuals to locally driven marketing, basic marketing concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní