Petr Aksamit

Bakalářská práce

Vliv ukazatelů ekonomického růstu na intelektuální vlastnictví

The influence of Economic Growth Indicators on Intellectual Property
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou ochrany intelektuálního vlastnictví a jeho determinanty. V první části je zkoumána podstata intelektuálního vlastnictví, jeho jednotlivé odnože a jejich historický význam, ale i význam pro současné globalistické uspořádání světa. V další části je pak na intelektuální vlastnictví nahlíženo optikou dominantních ekonomických a filosofických …více
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to acquaint readers with the problematic of intellectual property protection and its determinants. The first part examines the essence of intellectual property, its individual types and its historical significance, but also its importance for current globalist worldview. In the next part, intellectual property is viewed through the optics of dominant economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Augustin Máslo
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74994