Bc. Jitka Hlaváčková

Bakalářská práce

Věda a výzkum v malém a středním podnikání

Research in SMEs
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky vědy a výzkumu v malých a středních podnicích. Cílem je uvést aktuální finanční mechanizmy, do kterých je možné aplikovat a získat finanční podporu pro výzkumné aktivity. Dále popisuje proces přípravy projetkové žádosti, administraci projektu v případě, že je projekt podpořen a financován. Součástí práce je i shrnutí poznatků týkající se duševního …více
Abstract:
This thesis is focused on description of the problem of research and development in small and medium enterprises. The aim is to mention current financial programmes for application to gain funds for covering research costs. Further it describes preparation of project proposals, project administration when the grant was approved and funds were awarded. The thesis also includes summary findings concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Chlubna, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Jan Lachman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS