Bc. Kateřina Motlová

Bakalářská práce

Československo-rakouské vztahy v letech 1919 - 1932

Czechoslovak-Austrian Relations in 1919 - 1932
Anotace:
Tématem práce jsou vzájemné vztahy mezi Československem a Rakouskem. Časové rozmezí práce začíná rokem 1919, kdy obě země získali samostatnost po konci 1.světové války a rozpadu Rakouska-Uherska a končí rokem 1932, kdy v Rakousko nastoupil na místo spolkového kancléře Engelbert Dollfuss. Politický a historický rámec práce zahrnuje oficiální diplomatické vztahy, obchodní a ekonomické vztahy a politické …více
Abstract:
The topic are mutual relations between Czechoslovakia and Austria. The time frame is from 1919 when both countries got independence after the end of I.world war and collapse of Austria-Hungary to 1932 when Engelbert Dollfuss became a chancellor in Austria. Political and historical framework of the work includes the official diplomatic relations, trade and economic relations and political relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií