Bc. Eva Šinoglová

Bakalářská práce

Studium variability extragalaktických objektů

Time Variability Of Extragalactic Light Sources
Anotace:
Tato práce se zabývá studiem světelných křivek blazarů S5 0716+714 a W2R 1926+42. Pozorování blazaru S5 0716+714 proběhlo jednu noc, data k sestavení světelné křivky W2R 1926+42 byla získána z archivu MAST družice Kepler. V teoretické části se zabýváme dělením aktivních galaxií, jejich charakteristikami a mechanismy vzniku záření. Dále se zaměřujeme na fotometrii, fotometrické systémy a principem rekonstrukce …více
Abstract:
This thesis deals with light curves of two blazars S5 0716+714 and W2R 1926+42. The observation of the blazar S5 0716+714 took one night. The data needed to construct the light curve of the blazar W2R 1926+42 were obtained from archive MAST of the Kepler's spacecraft. The theoretical part concerns with sorting out active galaxies,their characteristics, and mechanisms of radiation. It also focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta