Bc. Petra Hrozková

Master's thesis

Studium elektronové struktury fosfosilikátů a jejich silikátových prekurzorů metodou DFT

A DFT study of the Electronic Structure of Silicate Precursors for Phosphosilicates
Abstract:
Tato práce je zaměřena na studium elektronové struktury silikofosfátů a reaktantů používaných k jejich přípravě. Studované struktury jsou rozděleny podle velikosti na tři části. Malé modely zahrnují jednak sloučeniny reprezentující blízké okolí křemíku v silikofosfátech, tak i reaktanty, které byly používány v experimentálních pracích. Malé modely se omezují na acyklické sloučeniny. Dva střední modely …more
Abstract:
This thesis focuses on the electronic structure of silicophosphates and the precursors employed in synthesis. Structures are divided into three parts. Small models representing near vicinity of silicon in silicophosphates, and reagents used in experimental work. Small models limit themselves to acyclic substances. Two middle models, where silicon is surrounded by chelate ligands and form one or two …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • Reader: Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Physical Chemistry

Theses on a related topic