Bc. Petra Hrozková

Master's thesis

Studium elektronové struktury fosfosilikátů a jejich silikátových prekurzorů metodou DFT

A DFT study of the Electronic Structure of Silicate Precursors for Phosphosilicates
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na studium elektronové struktury silikofosfátů a reaktantů používaných k jejich přípravě. Studované struktury jsou rozděleny podle velikosti na tři části. Malé modely zahrnují jednak sloučeniny reprezentující blízké okolí křemíku v silikofosfátech, tak i reaktanty, které byly používány v experimentálních pracích. Malé modely se omezují na acyklické sloučeniny. Dva střední modely …viac
Abstract:
This thesis focuses on the electronic structure of silicophosphates and the precursors employed in synthesis. Structures are divided into three parts. Small models representing near vicinity of silicon in silicophosphates, and reagents used in experimental work. Small models limit themselves to acyclic substances. Two middle models, where silicon is surrounded by chelate ligands and form one or two …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • Oponent: Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Chemistry / Physical Chemistry

Práce na příbuzné téma