Kateřina SAPÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Studium oplození u včely medonosné (Apis mellifera) pomocí polymorfních mikrosatelitů

Study of the fertilization in honeybee (Apis mellifera) using polymorphic microsatellites
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá oplozením matky včely medonosné (Apis mellifera) a odhadem počtu trubců, kteří se spářili s matkou. V teoretické části bakalářské práce jsem charakterizovala řád blanokřídlí, čeleď včelovití, rod včela a zařadila jsem včelu medonosnou do taxonomického systému. Popsala jsem život ve včelstvu, základní anatomické a morfologické znaky včely medonosné s důrazem na pohlavní …more
Abstract:
This bachelor thesis studies the fertilization of honey bee queens (Apis mellifera) and attemps to estimate the number of drones that mated with the queen bee. The theoretical section of the thesis contains the characterization of order Hymenoptera, family Apidae and classifies the honey bee in the taxonomical system. Futher more it describes the life in a bee hive, basic anatomy and morphology with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAPÁKOVÁ, Kateřina. Studium oplození u včely medonosné (Apis mellifera) pomocí polymorfních mikrosatelitů. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses kmbzbo kmbzbo/2
4/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4/5/2018
Marklová, E.
5/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.