Kateřina SAPÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Studium oplození u včely medonosné (Apis mellifera) pomocí polymorfních mikrosatelitů

Study of the fertilization in honeybee (Apis mellifera) using polymorphic microsatellites
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá oplozením matky včely medonosné (Apis mellifera) a odhadem počtu trubců, kteří se spářili s matkou. V teoretické části bakalářské práce jsem charakterizovala řád blanokřídlí, čeleď včelovití, rod včela a zařadila jsem včelu medonosnou do taxonomického systému. Popsala jsem život ve včelstvu, základní anatomické a morfologické znaky včely medonosné s důrazem na pohlavní …viac
Abstract:
This bachelor thesis studies the fertilization of honey bee queens (Apis mellifera) and attemps to estimate the number of drones that mated with the queen bee. The theoretical section of the thesis contains the characterization of order Hymenoptera, family Apidae and classifies the honey bee in the taxonomical system. Futher more it describes the life in a bee hive, basic anatomy and morphology with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAPÁKOVÁ, Kateřina. Studium oplození u včely medonosné (Apis mellifera) pomocí polymorfních mikrosatelitů. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses kmbzbo kmbzbo/2
4. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4. 5. 2018
Marklová, E.
5. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.