Bc. Daniel Peter

Bakalářská práce

Hypotekárne záložné listy a ich význam pre investorov

Mortgage bonds and their importance for invetors
Abstract:
The content of this bachelor thesis is to explain mortgage bonds and their benefits for investors. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the definition of mortgage bonds and cover system. In the second chapter we explain the benefits and compare investment funds. We point out the advantages and disadvantages from the investor´s and the bank´s perspective. The third …více
Abstract:
Obsahom bakalárskej práce je priblížiť hypotekárne záložné listy a ich výhody pre investorov. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa zaoberáme vymedzením pojmu hypotekárne záložne listy a systémom krytia. V druhej kapitole uvádzame výhody a porovnanie investovania finančných prostriedkov. Rozoberáme výhody a nevýhody zo strany investora a banky. V tretej kapitole analyzujeme hypotekárne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management