Bc. Barbora Repková

Diplomová práce

Hypotekárny systém v Nemecku ako východisko formovania hypotekárneho bankovníctva v Európe. Teoretické a praktické aspekty na príklade vybranej krajiny.

Mortgage system in Germany as a basis of mortgage banking forming in Europe. Theoretical and practical aspects on example of selected country.
Abstract:
The target of the diploma thesis Mortgage system in Germany as a basis of mortgage banking forming in Europe. Theoretical and practical aspects on example of selected country, is to analyze the mortgage system, its principles and foundations. It focuses on the german loan system, that has recently undergone legislative changes and has become an affirmative example for many countries in Europe. The …více
Abstract:
Diplomová práca na tému Hypotekárny systém v Nemecku ako východisko formovania hypotekárneho bankovníctva v Európe sa zameriava na analýzu hypotekárneho systému, jeho princípov a pilierov. Jej ťažiskom je nemecký hypotekárny systém, ktorý nedávno prešiel zmenou v legislatívnej oblasti a stal sa pozitívnym príkladom pre mnohé krajiny Európy. Cieľom je zhodnotiť jeho teoretický ako aj praktický prínos …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance