Bc. Michaela Haljuková

Bachelor's thesis

Nation branding a značka „Česká republika“

Nation Branding and the Brand "The Czech Republic"
Abstract:
Bakalářská práce „Nation branding a značka Česká republika“ je rozdělena do dvou částí. První je věnována vymezení nation brandingu jako takového v oblasti mezinárodních vztahů, v rámci konceptu tzv. soft power a jeho vymezení vůči veřejné a kulturní diplomacii, dále pak stanovení klíčových metod marketingu využívaných pro tvorbu značky státu. Druhá část je zaměřena na problematiku České republiky …more
Abstract:
The bachelor thesis Nation Branding and the Brand "The Czech Republic" is divided into two main parts. The first part defines nation branding, its position in the field of international relations and within the framework of the soft power, public and cultural diplomacy. Marketing methods applied for creating nation brands are defined. The second part deals with issue of the Czech Republic and with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií