Bc. Vendula Macurková

Bachelor's thesis

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ

Development of Creativity in the Lessons of Music Education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na tvořivost všeobecně, její charakteristiku a význam. Zabývá se dětskou hudební tvořivostí a vztahem současného školství k ní. Praktická část práce je věnována ukázkám námětů pro rozvoj tvořivosti v hodinách …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic of musical creativity development in music classes in upper primary school. There is a practical and theoretical part. The theoretical part focuses on creativity as a whole, its characteristics and significance. It deals with how the current schooling system relates to musical creativity of children. The practical part contains examples of topics for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta