Bc. Vendula Macurková

Bachelor's thesis

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ

Development of Creativity in the Lessons of Music Education
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na tvořivost všeobecně, její charakteristiku a význam. Zabývá se dětskou hudební tvořivostí a vztahem současného školství k ní. Praktická část práce je věnována ukázkám námětů pro rozvoj tvořivosti v hodinách …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic of musical creativity development in music classes in upper primary school. There is a practical and theoretical part. The theoretical part focuses on creativity as a whole, its characteristics and significance. It deals with how the current schooling system relates to musical creativity of children. The practical part contains examples of topics for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta