Bc. Petra Arnoštová

Master's thesis

Hudební výchova na základních školách – ideál a realita (reflexe praktického výzkumu)

Music education at primary schools - ideal and reality (reflection on practical research)
Abstract:
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci z roku 2011, která se zabývala výzkumem teoretických znalostí žáků absolventských ročníků ZŠ z předmětu Hudební výchova. Cílem diplomové práce bylo rozšířit zaměření bakalářské práce o výzkum praktických dovedností žáků devátých ročníků z tohoto předmětu. V první části práce jsou objasněny některé důležité pojmy hudební psychologie, charakterizovány kurikulární …more
Abstract:
This Thesis is the continuation of the Bachelor Thesis of 2011, which dealt with the survey of theoretical knowledge of pupils completing their elementary school education in the subject ‘Music Education’. The aim of the Thesis was to broaden the focus of the Bachelor Thesis by including the survey of practical skills of pupils of the 9th grade of elementary schools in this subject. The first part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Ivo Bartoš
  • Reader: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta