Theses 

Vytvoření informačního systému pro inventarizaci na platformě JAVA – Pavel Podstawka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Pavel Podstawka

Diplomová práce

Vytvoření informačního systému pro inventarizaci na platformě JAVA

J2EE Inventory Information System

Anotace: Cílem této práce je návrh a vytvoření informačního systému založeného pro inventarizaci majetku. Informační systém byl vyvinut na platformě Java EE s pomocí Spring frameworku podporujícího vývoj webových aplikací. Inventarizace majetku je realizována použitím QR kódů, ve kterých jsou uloženy unikátní identifikátory. Vyvinutá aplikace poskytuje možnosti administrace uložených záznamů o zařízeních v databázi. Systém plně nahrazuje předchozí řešení. Na základě zkušeností uživatelů z praxe je také rozšířen o nové funkce.

Abstract: The objective of this thesis is design and implementation of the information system used as the assets inventory. Information system was developed in Java EE with using its Spring framework supporting the web application development. Assets stocktaking is being implemented by QR codes containing unique identifiers. Developed application offers the administration possibilities for the records stored in database. The system fully replaces the previous solution and it has been extended by the new features developed with consideration of the users practical experience.

Klíčová slova: Java, Java EE, Spring, Spring MVC, QR kódy

Keywords: Java, Java EE, Spring, Spring MVC, QR codes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Tomáš Piprek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz