Soňa ZAPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Posouzení vývoje finančních ukazatelů firmy Elso system spol. s r.o. v letech 2009-2011

The Assessment of the Financial Indicators Development of Elso system spol. s r.o. in Years 2009-2011
Anotace:
V bakalářské práci bude podrobně zpracovaná finanční analýza firmy Elso system spol. s r.o. v letech 2009-2011. Cílem práce je zhodnotit stávající finanční situaci a navrhnout případná opatření ke zlepšení situace firmy. Celá práce se skládá ze dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá podrobným popisem finanční analýzy. Praktická část obsahuje podrobné zpracování finanční analýzy firmy Elso system …více
Abstract:
In this bachelor thesis I am dealing with a financial analysis of the Elso system spol. s r.o. in 2009-2011. The aim of my thesis is to assess the current financial situation and suggest possible measures to improve the situation of the company. The whole thesis consists of two main parts. The theoretical part includes a detailed financial analysis Elso system spol. s r.o. in years 2009-2011. At the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Brázdilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Soňa. Posouzení vývoje finančních ukazatelů firmy Elso system spol. s r.o. v letech 2009-2011. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe