Bc. Kateřina Krejčová

Bakalářská práce

Problematika tvorby a inovace školního vzdělávacího programu oboru Cukrář

The issues of the formation and innovation of educational system in the field of confectionery
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám inovací a tvorbou školního vzdělávacího programu učebního oboru cukrář. V úvodu mé práce jsem rozpracovala školní vzdělávací program, ve kterém rozpracovávám profil absolventa, uplatnění v praxi, ukončení vzdělání a kompetence, které jsou důležité pro absolventa. Dále rozpracovávám učební osnovy pro odborný výcvik na všechny tři ročníky, ve kterých budou obsaženy použité …více
Abstract:
In my Bachelor's Diploma Thesis I deal with the innovation and formation of educational system in the field of confectionery. In the first part I elaborate an educational system in which I further deal with the graduate profile, use in practice, the end of education, and qualifications that are important for the graduate. Further I work with the curriculum for vocational preparation of all three school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta