Bc. Vladimíra Dvořáková

Diplomová práce

Komunikační kompetence dětí v mateřské škole logopedické

Communication competences of children in a logopedical nursery school
Anotace:
V diplomové práci s názvem "Komunikační kompetence u dětí v mateřské škole logopedické" byl v úvodní části vymezen pojem komunikace a charakterizována teoretická východiska, týkající se vývoje dítěte předškolního věku a jeho vlastního rozvoje řeči. V rámci legislativy bylo specifikováno postavení mateřské školy logopedické v předškolním vzdělávání spolu se vzděláváním dětí se specifickými vzdělávacími …více
Abstract:
In the diploma thesis called „Communication competencies of children in a logopedical nursery school“ was defined in the introductory part the term of communication and characterized the recources which are related to the development of a child at pre-school age and the development of its speaking skills. There has been specified the position of logopedical nursery school in a pre-school educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta