Theses 

Senior v pobytovém zařízení - není domov jako domov – Kateřina PCHÁLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina PCHÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Senior v pobytovém zařízení - není domov jako domov

Senior citizen in a care home - home but not there home

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je ,,Senior v pobytovém zařízení ? není domov jako domov". Cílem je zjistit pomocí dotazníkového šetření jak se klientům v tomto zařízení žije, co se jim líbí a naopak nelíbí. V teoretické části se zabývám stářím, stárnutím, fyzickými a psychickými změnami ve stáří a aktivizačními službami pro seniory. Popisuji novodobou péči o seniory a individuální přístup. V praktické části jsem prováděla průzkum pomocí dotazníku, který jsem rozdala 86 uživatelům Domova pod Vinnou horou. Dotazník jsem poté zpracovala do tabulek a slovně zhodnotila. Nakonec jsem praktickou část uzavřela vyhodnocením hypotéz, které jsem si stanovila na začátku praktické části. Všech 5 pracovních hypotéz se mi potvrdilo, tudíž se mi potvrdila i hlavní hypotéza.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is ,,Senior citizen in a care home - home but not there home". The aim is to find out with the use of survey how clients live in this facility, what they like and dislike. The theoretical part deals with the old age, aging, physical and mental changes in old age and activation services for the elderly. I describe the modern care of the elderly and individual access. In the practical part I conducted research using a questionnaire that I handl to 86 users of Home pod Vinnou horou. After wards I processed the questionnaire in to tables and assessed it verbally. I finally concluded the practical part by evaluation of hypotheses, which I set out at the beginning of the practical part. All 5 working hypotheses have been confirmed, so the main hypothesis has been also confirmed.

Klíčová slova: Aktivizační služby, domov pro seniory, novodobá péče, senior, sociální služby, stáří

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36245 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

PCHÁLKOVÁ, Kateřina. Senior v pobytovém zařízení - není domov jako domov. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz