Jakub ZOUL

Bakalářská práce

Návrh energetického a elektrotechnického řešení malého autonomního centra pro nabíjení telefonů a dalších elektronických zařízení

Design of energy and electrotechnical solution of a small autonomous center for charging phones and other electronic devices
Anotace:
Předkládaná práce je zaměřena na fotovoltaické systémy, jejich využití v praxi a provozu v ostrovním režimu. Na začátku této práce je popsáno základní rozdělení a principy fotovoltaických systémů. Dále je zhodnocen vliv a význam OZE v České republice a ve světě. Poslední část práce se zabývá popisem miniparku OZE na střeše budovy FEL ZČU a návrhem možného využití pro autonomní nabíjecí systémy.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on photovoltaic systems, practical use and grid off working. At the beginning of this work is decribed the basic divide and the principle of photovoltaic systems. Next part evaluates the meaning and influence of renewable resources in the Czech Republic and in the world. The last part deals with description of the minipark of renewable resources on the roof FEL ZČU and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZOUL, Jakub. Návrh energetického a elektrotechnického řešení malého autonomního centra pro nabíjení telefonů a dalších elektronických zařízení. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/