Jakub ZOUL

Bachelor's thesis

Návrh energetického a elektrotechnického řešení malého autonomního centra pro nabíjení telefonů a dalších elektronických zařízení

Design of energy and electrotechnical solution of a small autonomous center for charging phones and other electronic devices
Abstract:
Předkládaná práce je zaměřena na fotovoltaické systémy, jejich využití v praxi a provozu v ostrovním režimu. Na začátku této práce je popsáno základní rozdělení a principy fotovoltaických systémů. Dále je zhodnocen vliv a význam OZE v České republice a ve světě. Poslední část práce se zabývá popisem miniparku OZE na střeše budovy FEL ZČU a návrhem možného využití pro autonomní nabíjecí systémy.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on photovoltaic systems, practical use and grid off working. At the beginning of this work is decribed the basic divide and the principle of photovoltaic systems. Next part evaluates the meaning and influence of renewable resources in the Czech Republic and in the world. The last part deals with description of the minipark of renewable resources on the roof FEL ZČU and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZOUL, Jakub. Návrh energetického a elektrotechnického řešení malého autonomního centra pro nabíjení telefonů a dalších elektronických zařízení. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/