Martin Mlčoch

Diplomová práce

Popis obchodního B2B procesu a jeho ověření ve vybrané technologické firmě

Description of B2B sales process and it’s verification on specific technology company
Anotace:
Tato diplomová práce zpracovává téma B2B obchodu. Za cíl si klade přiblížení vývoje B2B obchodu, vysvětlení základních principů a procesu fungování moderního obchodu mezi firmami. Popisuje vývoj, využití a trendy v B2B obchodu, obchodní proces, osobnost obchodníka i aktivity, které jsou v obchodním procesu vykonávány. Z praktického hlediska nabízí vhled do skutečnosti, jak se k obchodu staví a vykonává …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with B2B sales. The objective is to bring closer the evolution of B2B sales, explain the basic principles and the process of the modern business operations between companies. It describes development, utilization and trends in B2B, the salesman’s personality and business process along with activities that are being carried out. It also offers an insight into how the business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Michal Andera
  • Oponent: Lukáš Cypra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74176

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma