Ing. Miroslav Kupka, DiS.

Bakalářská práce

Místní referendum a další formy přímé demokracie podle Ústavy ČR

Municipal referendum and other forms of direct democracy under constitution of Czech Republic
Anotace:
V mé práci vysvětluji pojem přímé demokracie. Dále popisuji její historický vývoj, včetně vývoje v České republice. Zaměřuji se stručně na demokracii zastupitelskou, polopřímou a podrobně na další formy přímé demokracie. Zabývám se konkrétním případem místního referenda a využíváním institutů přímé demokracie v České republice a porovnávám je se situací na Slovensku. Práce v závěru zkoumá problematiku …více
Abstract:
In my work, I am explaining the concept of direct democracy. I will then describe the historical evolution, including developments in the Czech Republic. I give an overview of representative and semi-direct democracy followed by an in-depth look at the other forms of direct democracy. I will address the specific case of municipal referendum and the use of institutions of direct democracy in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní