Bc. Zuzana Pánková

Bachelor's thesis

Fondy veřejné vysoké školy

The Funds of Public University
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zmapovat fondovní hospodaření veřejné vysoké školy, jeho systém a pravidla tvorby a užití těchto fondů. V první části práce se zaměřuji na samotné finanční hospodaření veřejných vysokých škol. Druhá část pak pojednává o fondech veřejných vysokých škol, a to jak na úrovni celouniverzitní, tak fakultní. Ve třetí části rozebírám systém, pravidla tvorby a užití Stipendijního fondu …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to clarify the funds economy of public universities, its system and rules of creating and using of these funds. In the first part I focus on financing of public universities. Second part is dealing with the funds of public university, both at the university and faculty level. In the third part I analyze the system, rules of creating and using of Scholarship Fund of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta