Barbora MUSILOVÁ

Bachelor's thesis

Vnímání barevných stupnic v tematické kartografii

Perception of Colour Scales in Thematic Cartography
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje vnímání barevných stupnic při použití v tematické kartografii. V teoretické části jsou stručně shrnuty principy dělení barevných stupnic a základní metody výzkumu. Stěžejní část práce se věnuje zpracování a vyhodnocení dotazníku. Během praktické části práce byl na základě dělení barevných stupnic používaných v tematické kartografii vytvořen dotazník, který ověřuje, jak jsou …viac
Abstract:
The dissertation project is focused on the perception of colour scales used in thematic cartographic. The theoretical part briefly looks into the principles of colour scales classification and the techniques of research. The main part of the project is devoted to questionnaires processing and following evaluation. For the practical part, a new questionnaire was created on the basis of colour scales …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSILOVÁ, Barbora. Vnímání barevných stupnic v tematické kartografii. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / odbor:
Geomatics / Geomatics

Práce na příbuzné téma