Bc. Anna Česelková

Diplomová práce

Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve

Human Resources Management in Hospitality Industry
Abstract:
This diploma thesis deals with human resource management in Aquapalace Hotel. The aim of the thesis is the analyses of particular processes e.g. analyses of the working position, recruitment, selection and hiring of the staff, orientation and adaptation and motivation of personnel and comparison of their satisfaction with these processes. The theoretical part of the thesis deals with basic terms related …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá riadením ľudských zdrojov v hoteli Aqualpalace. Cieľom tejto práce je analýza vybraných procesov, ktorými sú analýza pracovného miesta, získavanie zamestnancov, výber a prijatie, orientácia a adaptácia a motivácia zamestnancov a porovnanie spokojnosti zamestnancov s týmito procesmi. Teoretická časť zaoberá základnými pojmami, ktoré sa týkajú riadenia ľudských zdrojov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství